[31/08/2019] 40 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Admin Columns Pro WordPress Plugin4.7.2CẬP NHẬT
Beaver Builder Professional2.2.4.5CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin2.27.4CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro5.6.5CẬP NHẬT
AffiliateWP Affiliate Forms for Gravity Forms1.0.19CẬP NHẬT
Divi Booster2.9.7CẬP NHẬT
Gravity Forms Dropbox Addon2.4.1CẬP NHẬT
Gravity Forms Emma Addon1.2.6CẬP NHẬT
Gravity View WordPress Plugin2.4.1.1CẬP NHẬT
LearnDash LMS WordPress Plugin3.0.7.1CẬP NHẬT
Soflyy WP All Import Pro Premium WordPress Plugin4.5.8-beta-1.3CẬP NHẬT
ThemeIsle Visualizer Charts and Graphs1.9.0CẬP NHẬT
Ultimate Addons for Elementor by Brainstorm Force1.16.2CẬP NHẬT
Thrive Apprentice2.2.2.3CẬP NHẬT
Thrive Architect2.4.1.3CẬP NHẬT
Thrive Leads2.2.2.3CẬP NHẬT
Thrive Quiz Builder2.2.2.3CẬP NHẬT
Thrive Ultimatum2.2.1.3CẬP NHẬT
WPfomify – WordPress Plugin2.0.1.4CẬP NHẬT
WPMU DEV WP Hummingbird2.1.0CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme3.27.4CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme2.27.4CẬP NHẬT
MyThemeShop Bridge1.1.4CẬP NHẬT
MyThemeShop MagXP3.2.4CẬP NHẬT
WPZoom Inspiro WordPress Theme6.5.1CẬP NHẬT
WPZoom Reel WordPress Theme2.1.0CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Dokan Pro (BUSINESS) – Multi-Vendor Marketplace2.9.13CẬP NHẬT
Google Product Feed WooCommerce Extension7.9.3CẬP NHẬT
Returns and Warranty Requests WooCommerce Extension1.9.2CẬP NHẬT
SagePay Form Integration WooCommerce Extension4.0.1CẬP NHẬT
WooCommerce Product Addons3.0.15CẬP NHẬT
WooThemes Google Analytics Pro WooCommerce Extension1.8.1CẬP NHẬT
WooThemes MSRP Pricing WooCommerce Extension2.9.11CẬP NHẬT
WooThemes Order Barcodes WooCommerce Extension1.3.9CẬP NHẬT
WooThemes Per Product Shipping WooCommerce Extension2.3.2CẬP NHẬT
WooThemes Product CSV Import Suite WooCommerce Extension1.10.27CẬP NHẬT
WooThemes Product Vendors WooCommerce Extension2.1.20CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Role based Prices Premium1.1.15CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Uploads Premium1.2.11CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *