[31/08/2019] 40 Cập Nhật & Thêm Mới

WordPress Plugin

Admin Columns Pro WordPress Plugin 4.7.2 CẬP NHẬT
Beaver Builder Professional 2.2.4.5 CẬP NHẬT
Elegant Themes Divi Builder WordPress Plugin 2.27.4 CẬP NHẬT
Piotnet Addons For Elementor Pro 5.6.5 CẬP NHẬT
AffiliateWP Affiliate Forms for Gravity Forms 1.0.19 CẬP NHẬT
Divi Booster 2.9.7 CẬP NHẬT
Gravity Forms Dropbox Addon 2.4.1 CẬP NHẬT
Gravity Forms Emma Addon 1.2.6 CẬP NHẬT
Gravity View WordPress Plugin 2.4.1.1 CẬP NHẬT
LearnDash LMS WordPress Plugin 3.0.7.1 CẬP NHẬT
Soflyy WP All Import Pro Premium WordPress Plugin 4.5.8-beta-1.3 CẬP NHẬT
ThemeIsle Visualizer Charts and Graphs 1.9.0 CẬP NHẬT
Ultimate Addons for Elementor by Brainstorm Force 1.16.2 CẬP NHẬT
Thrive Apprentice 2.2.2.3 CẬP NHẬT
Thrive Architect 2.4.1.3 CẬP NHẬT
Thrive Leads 2.2.2.3 CẬP NHẬT
Thrive Quiz Builder 2.2.2.3 CẬP NHẬT
Thrive Ultimatum 2.2.1.3 CẬP NHẬT
WPfomify – WordPress Plugin 2.0.1.4 CẬP NHẬT
WPMU DEV WP Hummingbird 2.1.0 CẬP NHẬT

Theme

Elegant Themes Divi WordPress Theme 3.27.4 CẬP NHẬT
Elegant Themes Extra WordPress Theme 2.27.4 CẬP NHẬT
MyThemeShop Bridge 1.1.4 CẬP NHẬT
MyThemeShop MagXP 3.2.4 CẬP NHẬT
WPZoom Inspiro WordPress Theme 6.5.1 CẬP NHẬT
WPZoom Reel WordPress Theme 2.1.0 CẬP NHẬT

eCommerce Extensions

Dokan Pro (BUSINESS) – Multi-Vendor Marketplace 2.9.13 CẬP NHẬT
Google Product Feed WooCommerce Extension 7.9.3 CẬP NHẬT
Returns and Warranty Requests WooCommerce Extension 1.9.2 CẬP NHẬT
SagePay Form Integration WooCommerce Extension 4.0.1 CẬP NHẬT
WooCommerce Product Addons 3.0.15 CẬP NHẬT
WooThemes Google Analytics Pro WooCommerce Extension 1.8.1 CẬP NHẬT
WooThemes MSRP Pricing WooCommerce Extension 2.9.11 CẬP NHẬT
WooThemes Order Barcodes WooCommerce Extension 1.3.9 CẬP NHẬT
WooThemes Per Product Shipping WooCommerce Extension 2.3.2 CẬP NHẬT
WooThemes Product CSV Import Suite WooCommerce Extension 1.10.27 CẬP NHẬT
WooThemes Product Vendors WooCommerce Extension 2.1.20 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Role based Prices Premium 1.1.15 CẬP NHẬT
YITH WooCommerce Uploads Premium 1.2.11 CẬP NHẬT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *