Tất cả theme trong bộ này đều được mình active thành công, liên hệ để được hướng dẫn nhé.