Hướng dẫn active WpDiscuz Add-ons

Thêm đoạn code sau vào file function.php của giao diện bạn đang dùng có:

Vào Apperance ->Edit chọn File function.php và thêm đoạn code sau:

function fix_wpdiscuz_addons() {
if ( ! function_exists( 'get_plugins' ) ) {
require_once ABSPATH . 'wp-admin/includes/plugin.php';
}
$all_plugins = get_plugins();
$slugs = [];
foreach ( $all_plugins as $plugin_slug=>$values ){
if(strpos ($plugin_slug, "pdiscuz-")){
$slug_parts = explode("/", $plugin_slug);
$slugs[] = $slug_parts[0];
}
}
foreach($slugs as $discuz_addon){
if(!get_option('gvt_product_secret_' . $discuz_addon)){
add_option('gvt_product_secret_' . $discuz_addon, 'Congratulations! Plugin activated successfully.');
}
}
}
add_action( 'admin_init', 'fix_wpdiscuz_addons' );

1 bình luận tại “Hướng dẫn active WpDiscuz Add-ons

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *