Hướng dẫn nâng cấp phiên bản cho plugin

 1. Cài đặt plugin Easy Theme and Plugin Upgrade
 2. Tải phiên bản mới nhất của plugin trên website. (xem hướng dẫn)
 3. Đăng nhập vào website WordPress của bạn.
 4. Truy cập “Gói mở rộng” > “Cài mới”.
 5. Chọn “Tải plugin lên” ở phía trên cùng của trang.
 6. Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
 7. Chọn “Cài đặt”

Hướng dẫn nâng cấp phiên bản cho theme

 1. Cài đặt plugin Easy Theme and Plugin Upgrade
 2. Tải phiên bản mới nhất của theme trên website. (xem hướng dẫn)
 3. Đăng nhập vào website WordPress của bạn.
 4. Truy cập “Giao diện” > “Giao diện”.
 5. Chọn “Thêm mới” ở phía trên cùng của trang.
 6. Chọn file .zip mà bạn đã tải xuống ở bước 1.
 7. Chọn “Cài đặt”

Hoặc đơn giản hơn bạn có thể truy cập trực tiếp vào file plugin trên hosting. Và giải nén đè file mới nhất lên là được.