Hướng dẫn kích hoạt Proteus Themes

Tìm đến file sau: vendo\proteusthemes\theme-registration-and-updates\src\ThemeRegistration.php

Tìm đoạn: function get_response

$purchase_code = empty( $purchase_code ) ? self::get_purchase_code() : $purchase_code;

Add thêm đoạn code này phía dưới:

if($action == 'purchase-code-activation'){
return array('code'=>200,'status'=>'activated','purchase_code'=>$purchase_code,'purchase_code_type'=>'xx','message'=>'Your theme is activated!','expires'=>'12-12-2048','email'=>'[email protected]');
} else {
return array('code'=>200,'status'=>'deactivated','message'=>'Theme deactivated'); }

Tìm tiếp đến đoạn: function recheck_license_expiration thêm ngay dưới

return; 

Đi đến file tiếp theo: vendor/proteusthemes/theme-registration-and-updates/src/ThemeUpdates.php

Tìm đoạn: function check_for_update thêm ngay dưới

 return;

Bây giờ quay lại điền key thedevkit và email [email protected] để kích hoạt

5 bình luận tại “Hướng dẫn kích hoạt Proteus Themes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *