Hướng dẫn kích hoạt Proteus Themes

Tìm đến file sau: vendo\proteusthemes\theme-registration-and-updates\src\ThemeRegistration.php

Tìm đoạn: function get_response

$purchase_code = empty( $purchase_code ) ? self::get_purchase_code() : $purchase_code;

Add thêm đoạn code này phía dưới:

if($action == 'purchase-code-activation'){
return array('code'=>200,'status'=>'activated','purchase_code'=>$purchase_code,'purchase_code_type'=>'xx','message'=>'Your theme is activated!','expires'=>'12-12-2048','email'=>'[email protected]');
} else {
return array('code'=>200,'status'=>'deactivated','message'=>'Theme deactivated'); }

Tìm tiếp đến đoạn: function recheck_license_expiration thêm ngay dưới

return; 

Đi đến file tiếp theo: vendor/proteusthemes/theme-registration-and-updates/src/ThemeUpdates.php

Tìm đoạn: function check_for_update thêm ngay dưới

 return;

Bây giờ quay lại điền key thedevkit và email [email protected] để kích hoạt

9 bình luận tại “Hướng dẫn kích hoạt Proteus Themes

    • Supporter bình luận:

      Proteus Theme là nhà sản xuất làm ra khá nhiều theme, còn theme của họ thì khá nhẹ nhàng, không màu mè, vừa đủ tính năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.