Hướng dẫn kích hoạt wpDiscuz Addon

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt Addon của wpDiscuz.

Bạn chỉ cần vào file functions.php của theme hiện tại đang sử dụng.

Ví dụ: /wp-content/themes/flatsome/fuctions.php ( flatsome là tên theme bạn đang dùng).

Thêm đoạn code phía dưới là được:

function fix_wpdiscuz_addons() {
if ( ! function_exists( 'get_plugins' ) ) {
require_once ABSPATH . 'wp-admin/includes/plugin.php';}
$all_plugins = get_plugins();
foreach ( $all_plugins as $plugin_slug=>$values ){
if(strpos ($plugin_slug, "pdiscuz-")){
$slug_parts = explode("/", $plugin_slug);
$discuz_addon = $slug_parts[0];
get_option('gvt_product_secret_' . $discuz_addon) ? true : add_option('gvt_product_secret_' . $discuz_addon, 'Congratulations! Plugin activated successfully.');}}}
add_action( 'admin_init', 'fix_wpdiscuz_addons' );

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.