A. Đối với tài khoản membership (Silver & Gold)

  1. Truy cập trực tiếp vào sản phẩm muốn tải xuống
  2. Kéo xuống dưới – đến phần mô tả sản phẩm
  3. Bấm vào tab Download
  4. Chọn file mà bạn muốn tải về

Mục Premium Key ko nằm trong membership nhé!


B. Đối với sản phẩm lẻ

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản bạn đã đăng ký và thanh toán thành công

Bước 2: Bấm vào Tài Khoản chọn Tải Xuống để tải sản phẩm đã mua

  • Đơn hàng: Cho phép bạn xem chi tiết số tiền bạn đã thanh toán cho từ đơn hàng
  • Tải về: Cho phép bạn tải các sản phẩm đã mua tại đây
  • Địa chỉ: Địa chỉ bạn đã đăng ký
  • Chi tiết tài khoản: Thông tin tài khoản, bạn có thể đặt lại mật khẩu tại đây
  • Wishlist: Những sản phẩm được đánh dấu ưa thích
  • Membership Plans: Cho biết bạn có đăng ký gói Silver hoặc Golden hay không?

Bước 3: Chọn mục Tải về để tiến hành download sản phẩm