A. Đối với tài khoản Silver & Golden

  1. Truy cập vào sản phẩm muốn tải xuống
  2. Cuộn chuột xuống bên dưới – phần mô tả sản phẩm
  3. Bấm vào tab Download
  4. Chọn file mà bạn muốn tải về


B. Đối với sản phẩm lẻ

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản bạn đã đăng ký và thanh toán thành công

Bước 2: Bấm vào Trang quản lý hoặc Tải về để tải sản phẩm đã mua

  • Đơn hàng: Cho phép bạn xem chi tiết số tiền bạn đã thanh toán cho từ đơn hàng
  • Tải về: Cho phép bạn tải các sản phẩm đã mua tại đây
  • Địa chỉ: Địa chỉ bạn đã đăng ký
  • Chi tiết tài khoản: Thông tin tài khoản, bạn có thể đặt lại mật khẩu tại đây
  • Wishlist: Những sản phẩm được đánh dấu ưa thích
  • Membership Plans: Cho biết bạn có đăng ký gói Silver hoặc Golden hay không?

Bước 3: Chọn mục Tải về để tiến hành download sản phẩm