1. SỬ DỤNG CỔNG THANH TOÁN VTC PAY

Cách 1: Thanh toán không cần đăng kí tài khoản vtcpay.vn

* Nếu bạn chưa đăng ký Tài khoản https://vtcpay.vn/, bạn có thể sử dụng trực tiếp tiền trong tài khoản ngân hàng bằng cách sử dụng các hình thức: Số 3: Thẻ thanh toán quốc tế và Số 4: Thẻ ngân hàng nội địa.

* Chọn phương thức thanh toán

  • Thanh toán bằng Thẻ Thanh Toán Quốc Tế: Điền thông tin đầy đủ và bấm thanh toán là được nhé!

  • Thanh toán bằng Thẻ Ngân Hàng Nội Địa: Bạn chỉ cần nhập tên chủ thẻ, số thẻ và ngày hiệu lực rồi bấm Thanh toán là được.

Cách 2: Thanh toán bằng tài khoản vtcpay.vn

* Nếu bạn đã có tài khoản vtcpay.com, bạn vui lòng nhập Số tài khoản và mật khẩu.

Click “Đăng Nhập” và thực hiện theo các bước hướng dẫn để nhanh chóng kết thúc quá trình thanh toán cho sản phẩm.