MonsterInsights All-in-One Bundle

320.000 

MonsterInsights Pro Google Analytics Plugin

MonsterInsights Pro Google Analytics Plugin - Chắc hẳn các bạn không còn xa lạ gì với cái tên Google Analytic. Plugin này cho phép bạn theo dõi tất cả chỉ số giống Google Analytic ngay trong phần Admin của website.

 

MonsterInsights Ads Addon

MonsterInsights Ads Addon - Đây là một Add-on cho phép bạn tracking các banner có trên website của bạn, xem đâu là banner đang hoạt động hiệu quả nhất.

MonsterInsights AMP Addon

MonsterInsights AMP Addon - Là một Add-on cho phép bạn theo dõi toàn bộ lưu lượng qua mobile trên trang AMP của bạn.

 

MonsterInsights Dimensions Addon

MonsterInsights Dimensions Addon - Đây là một Add-on cho phép bạn tracking với authors, categories, tags, searches, users....

MonsterInsights eCommerce Addon

MonsterInsights eCommerce Addon - Đây là một Add-on cho phép bạn thống kê toàn bộ dữ liệu về WooCommerce hoặc Easy Digital Downloads store.

MonsterInsights Facebook Instant Articles Addon

MonsterInsights Facebook Instant Articles Addon - Là một Add-on cho phép bạn tích hợp Facebook Instant Articles chỉ bằng một cú click chuột. Cho phép bạn thống kê lượng traffic từ mobile mà thường khó xem từ Google Analytic

MonsterInsights Forms Tracking Addon

MonsterInsights Forms Tracking Addon - Đây là một Add-on cho phép bạn theo dõi số lượt xem Form đăng ký, Sumbmission và thống kê tỉ lệ chuyển đổi.

MonsterInsights Google Optimize Addon

MonsterInsights Google Optimize Addon - Cho phép bạn kích hoạt Google Optimize ngay trong website của mình. Google Optimize là một công cụ miễn phí được phát triển bởi Google, cho phép bạn tạo những A/B Testing để nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tỉ lệ chuyển đổi.

MonsterInsights Performance Addon

MonsterInsights Performance Addon - Đây là một Add-on cho MonsterInsights plugin, cho phép bạn điều chỉnh tốc độ gửi report từ Google Analytic và phần % người dùng bị tracking. Tránh bạn đến ngưỡng giới hạn xử lý của Google Analytic

Danh mục: