Hướng dẫn tắt thông báo license của YITH plugin

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn bỏ thông báo chưa kích hoạt license trên các plugin từ YITH

Thông báo kích hoạt YITH plugin
Thông báo kích hoạt license YITH plugin

Bạn có thể áp dụng mọi plugin từ YITH nhé

Tìm đường dẫn sau: tênplugincủabạn /plugin-fw/licence/lib/yit-plugin-licence.php

Tìm đến đoạn ngay dưới dòng: /** @since 3.0.0 */

if( version_compare( PHP_VERSION, '7.0', '>=' ) ) {
add_action( 'admin_notices', function () {
$this->activate_license_notice();
}, 15 );
}

sửa thành:

if( version_compare( PHP_VERSION, '7.0', '>=' ) ) {
//add_action( 'admin_notices', function () {
//$this->activate_license_notice();
//}, 15 );
}

Vậy là xong thông báo sẽ biến mất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.