SILVER
$20
/tháng
2500+ Theme & Plugin
Miễn phí cập nhật/ tháng
KHÔNG giới hạn sử dụng
10 lượt tải / ngày
KHÔNG giới hạn sản phẩm
Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản
MUA NGAY
KHÁCH LẺ
$3
/sản phẩm
1 Theme hoặc Plugin
1 năm cập nhật miễn phí
KHÔNG giới hạn sử dụng
KHÔNG giới hạn lượt tải
KHÔNG giới hạn sản phẩm
Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản
MUA NGAY

Lợi Ích Khi Đăng kÝ Thành Viên