Hiển thị kết quả duy nhất

Với Advanced Custom Fields plugin, bạn có thể dễ dàng thêm các trường dữ liệu mới vào trong WordPress chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Các thông tin này có thể được thêm tại bất kỳ đâu như bài viết, trang, tag, chuyên mục, thư viện, bình luận hoặc thậm chí là một dạng dữ liệu mới. Không chỉ lưu trữ, bạn cũng có thể hiển thị các giá trị của trường dữ liệu trong giao diện hay bất cứ đâu bạn muốn.

Hơn thế nữa, Advanced Custom Fields Pro mang đến cho bạn những tính năng mạnh mẽ hơn như:

  • The Repeater Field: cho phép bạn tạo các trường thông tin lặp đi lặp lại khi chỉnh sửa thông tin.
  • The Gallery Field: cung cấp giao diện đơn giản và trực quan cho việc quản lý và chỉnh sửa ảnh.
  • The Flexible Content Field: tính năng hoàn hảo để quản lý giao diện, bố cục các trường thông tin.
  • Clone Field: cho phép bạn lựa chọn và hiển thị giá trị của trường thông tin sẵn có.
  • Options Pages: mang đến nhiều tính năng, cài đặt mới cho các trường thông tin trong việc quản trị.
07/06/20246.3.1.2

Advanced Custom Fields

Advanced Custom Fields (ACF) Pro

120.000 VND