Analytify giúp việc đọc các thông số từ Google Analytics trở nên đơn giản hơn trong WordPress (bài viết, trang và custom post types). Plugin hiển thị các thông số từ Google Analystic theo một cách hoàn toàn mới dưới từng bài viết/trang ở phía bên FrontEnd, BackEnd và trên bảng tin.

Các tính năng cơ bản bao gồm:

  • Cài đặt dễ dàng chỉ bằng 1 click chuột. Tự động kết nối với Google Analytics mà không cần copy code thủ công.
  • Tương thích với WooCommerce và Easy Digital Download.
  • Danh sách các quốc gia, thành phố truy cập nhiều nhất.
  • Thống kế mạng xã hội, trình duyệt, hệ điều hành.
  • Hỗ trợ shortcode.
  • Có thể chỉnh sửa giao diện bằng CSS.