Download Monitor

Là một plugin tuyệt vời cho phép bạn quản lý tập tin tải về trên trang web WordPress của mình. Với Download Monitor, bạn có thể tạo các liên kết tải xuống  đơn giản và dễ dàng cho người dùng, cũng như giám sát số lần tải xuống và thống kê chi tiết.

Plugin này cho phép bạn đặt mật khẩu cho tập tin hoặc đặt giới hạn thời gian tải xuống. Ngoài ra, Download Monitor cũng cho phép bạn tạo các tệp tin trên Google Drive, Dropbox hoặc Amazon S3 để quản lý.

Với tính năng SEO tốt, Download Monitor cũng giúp tối ưu hóa trang tải xuống để có thể hiển thị được trên các công cụ tìm kiếm. Bạn có thể tùy chỉnh các thẻ meta, tiêu đề và mô tả để tối ưu hóa SEO cho trang tải xuống.

Download Monitor cũng hỗ trợ các tính năng bảo mật như giới hạn truy cập tập tin tải xuống dựa trên vai trò người dùng hoặc cấp độ thành viên, và theo dõi lịch sử tải xuống của mỗi tập tin.

Download Monitor được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên kho ứng dụng của WordPress.org và TheDevKit phân phối những add-on bản quyền để mở rộng tính năng của plugin này

18/07/20234.0.9
90.000 
18/07/20234.0.6
90.000 
18/07/20234.1.12
90.000 
31/07/20234.1.9
90.000 
18/07/20234.1.8
90.000 
18/07/20234.0.11
90.000 
18/07/20234.1.1
90.000 
03/06/20234.0.8
90.000 
02/09/20234.3.12
90.000 
17/02/20194.0.1
90.000 
07/10/20234.0.11
90.000