Hướng dẫn cài đặt Elementor Pro license trên môi trường staging

Hướng dẫn cài đặt Elementor Pro license trên môi trường Staging

Môi trường staging cho phép chúng ta phát triển, chỉnh sửa website trước khi đưa ra chạy thật trên tên miền chính.

Bình thường, bạn sẽ cần license key cho tất cả website mỗi khi cài đặt Elementor Pro bất kể đó là website nào: site chính, site đang phát triển, sub-domain, hay sub-directory… Tuy nhiên Elementor đã hỗ trợ cho những nhà phát triển có thể tự do kích hoạt Pro license trên các site phụ mà không ảnh hưởng đến số lượt kích hoạt bản quyền.

Ví dụ: bạn đã mua gói Elementor Pro Essential và có thể kích hoạt lincese key tối đa cho một website duy nhất. Và license đó chắc chắn sẽ được sử dụng cho website chính của bạn – tenmien.com. Tuy nhiên, bạn muốn sử dụng lượt license key đó cho website đang phát triển ở localhost. Để làm như vậy, bạn cần tạo ra một tên miền phụ dev.tenmien.com và kích hoạt key trên trang đó. Sử dụng plugin Elementor Pro trên tên miền đó sẽ KHÔNG được tính vào lượt kích hoạt và bạn vẫn có thể dùng phiên bản trả phí trên site chính.

Những tên miền có thể sử dụng

Dưới đây là danh sách các tên miền có thể sử dụng cho môi trường staging mà không ảnh hướng đến số lượt kích hoạt của license – đơn giản chỉ cần thay “tenmien” thành tên miền của bạn. Hãy nhớ rằng tên miền này cần phải theo đúng chỉ dẫn bên dưới, nếu không sẽ không license của bạn vẫn sẽ bị đếm khi kích hoạt.

TDL(Top-level Domains) nên sử dụng cho môi trường staging:

 • .dev (tenmien.dev)
 • .local (tenmien.local)
 • .test (tenmien.test)
 • .staging (tenmien.staging)
 • .example (tenmien.example)
 • .invalid (tenmien.invalid)

Subdomains (tên miền phụ) không bị đếm khi kích hoạt license key

 • dev.* (dev.tenmien.com)
 • Bạn cũng có thể đặt tên miền theo dạng xxxxxxdev.tenmien.com (moitruongdev.tenmien.com)
 • local.*
 • test.*
 • staging.*
 • staging[0-9].*
 • stage.*

Dưới đây là một nhà cung cấp hosting hoặc dịch vụ web với các tên miền KHÔNG bị tính khi sử dụng elementor pro.

 • *.staging.wpengine.com (example.staging.wpengine.com)
 • dev-*.pantheonsite.io (dev-example.patheonsite.io)
 • test-*.pantheonsite.io (test-example.pantheonsite.io)
 • staging-*.kinsta.com (staging-example.kinsta.com)
 • staging-*.kinsta.cloud (staging-example.kinsta.cloud)
 • *.myftpupload.com (example.myftpupload.com)
 • *.cloudwaysapps.com (example.cloudwaysapps.com)
 • *.ngrok.io (example.ngrok.io)
 • *-dev.ksysweb.com (example-dev.ksysweb.com)
 • *-stg.ksysweb.com (example-stg.ksysweb.com)

Lưu ý: Việc kích hoạt giấy phép trên thư mục phụ (subfolders) cho staging site là không được phép.

Nếu tên miền bạn sử dụng cho môi trường staging không nằm trong danh sách trên, bạn sẽ phải mua license key khác hoặc nâng cấp gói đang sở hữu.

Hoặc bạn có thể xóa giấy phép trên site chính và kích hoạt chúng ở các môi trường staging, sau đó kích hoạt lại giấy phép trên site chính khi hoàn thành việc chỉnh sửa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *