MentalPress – WP Theme for your Medical or Psychology Website

60.000 

Đây là một theme chuyên cho các trang web tâm lý, y học, tư vấn và điều trị hành vi. Sử dụng một trong những template tốt nhất để xây dựng trang web y tế của riêng bạn. Nó là một theme cao cấp có thể được sử dụng cho các doanh nghiệp y tế như: bệnh viện, y tế, phòng khámdịch vụ nha khoa.