University – Education, Event and Course Theme 

60.000 

University là theme chuyên về cho Giáo Giục, Sự kiện, Khóa học và thậm chí cả hệ thống quản lý học tập, kinh doanh và mua sắm. Theme University bao gồm rất nhiều tính năng phong phú nhưng rất dễ sử dụng.