Download Monitor là plugin được phát triển bởi Never5 dành cho việc quản lý tải lên và tải về trên WordPress.

Download Monitor plugin được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên kho ứng dụng của WordPress.org và TheDevKit phân phối những add-on bản quyền để mở rộng tính năng của plugin này

20/01/20184.0.0
90.000 
17/02/20194.1.2
90.000 
13/06/20184.0.2
90.000 
14/11/20161.0.0
90.000 
05/04/20171.6.0
90.000 
18/06/20194.1.2
90.000 
29/11/20184.1.1
90.000 
10/03/20194.2.0

Download Monitor

Download Monitor Captcha

90.000 
26/08/20174.0.0
90.000 
14/11/20161.0.0
90.000 
14/11/20161.2.1
90.000