Download Monitor là plugin được phát triển bởi Never5 dành cho việc quản lý tải lên và tải về trên WordPress.

Download Monitor plugin được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên kho ứng dụng của WordPress.org và TheDevKit phân phối những add-on bản quyền để mở rộng tính năng của plugin này

08/12/20224.0.6
90.000 
28/08/20224.0.4
90.000 
16/01/20234.1.7
90.000 
28/08/20224.1.6
90.000 
28/08/20224.1.6
90.000 
21/03/20234.0.9
90.000 
08/12/20224.0.5
90.000 
02/03/20184.0.1
90.000 
08/12/20224.3.4
90.000 
12/10/20224.0.4
90.000 
08/12/20224.2.6

Download Monitor

Download Monitor Captcha

90.000