Hiển thị tất cả 8 kết quả

Awebooking plugin là công cụ tuyệt vời dành cho các website về khách sạn, nhà nghỉ, BnB, phòng cho thuê… Awebooking mang đến cho bạn sự đơn giản trong việc quản lý đặt phòng trực tuyến, dịch vụ…

Khách hàng của bạn sẽ hoàn toàn ấn tượng bởi những gì mà Awebooking mang lại trên website của bạn. Đơn giản, nhanh chóng trong việc tìm kiếm phòng, đặt lịch và thanh toán phòng khách sạn.

Awebooking được tải xuống hoàn toàn miễn phí trên kho ứng dụng WordPress. TheDevKit cung cấp các addon mở rộng dành cho Awebooking như thanh toán trực tuyến,  các tính năng mở rộng của đặt lịch, hình ảnh, reCAPTCHA…

12/02/20191.0.2

Awebooking Premium Addons

Awebooking Fees

60.000 VND
10/02/20191.0.1

Premium WordPress plugin

Awebooking Rules

60.000 VND
29/06/20180.2.0

Premium WordPress plugin

Awebooking Simple Reservation

60.000 VND
29/06/20180.2.0

Premium WordPress plugin

Awebooking Extra

60.000 VND
29/06/20180.1.1

Premium WordPress plugin

Awebooking Booking Form Builder

60.000 VND
27/07/20181.0.0

Premium WordPress plugin

Awebooking Online Payment

60.000 VND
27/07/20181.0.1

Premium WordPress plugin

Awebooking iCalendar

60.000 VND
29/06/20180.3.1

Premium WordPress plugin

Awebooking Woocommerce Integration

60.000 VND